Yüzeysel Temelatımı

Yüzeysel Temelatımı Alm. Flachgründung

Yüzeysel Temelatımı için benzer kelimeler


Yüzeysel Temelatımı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, Y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'Y', 'ü', 'z', 'e', 'y', 's', 'e', 'l', ' ', 'T', 'e', 'm', 'e', 'l', 'a', 't', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
Yüzeysel Temelatımı kelimesinin tersten yazılışı ımıtalemeT lesyezüY diziliminde gösterilir.