Kuyulu temelatımı

Kuyulu temelatımı Alm. Brunnengründung

Kuyulu temelatımı için benzer kelimeler


Kuyulu temelatımı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, K harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'K', 'u', 'y', 'u', 'l', 'u', ' ', 't', 'e', 'm', 'e', 'l', 'a', 't', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
Kuyulu temelatımı kelimesinin tersten yazılışı ımıtalemet uluyuK diziliminde gösterilir.