kehenetten kesilmek

kehenetten kesilmek

Tükenmek, bitmek, güçsüz kalmak, kudretten düşmek


kehenetten kesilmek için benzer kelimeler


kehenetten kesilmek, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'h', 'e', 'n', 'e', 't', 't', 'e', 'n', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'l', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
kehenetten kesilmek kelimesinin tersten yazılışı kemlisek nettenehek diziliminde gösterilir.