kerandel göstergisi

kerandel göstergisi Fr. Kérandel (signe de)

kerandel göstergisi için benzer kelimeler


kerandel göstergisi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'r', 'a', 'n', 'd', 'e', 'l', ' ', 'g', 'ö', 's', 't', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
kerandel göstergisi kelimesinin tersten yazılışı isigretsög lednarek diziliminde gösterilir.