kesbî

kesbî Ar. kesb³

sf. (kesbi:) esk. Sonradan elde edinilmiş, sonradan kazanılmış.


kesbî, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, î harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'b', 'î', şeklindedir.
kesbî kelimesinin tersten yazılışı îbsek diziliminde gösterilir.