keseh

keseh

Sürülmüş tarlada dağılmamış toprak yığını


keseh, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'e', 'h', şeklindedir.
keseh kelimesinin tersten yazılışı hesek diziliminde gösterilir.