kesel

kesel Ar. kesel

a. esk. Gevşeklik, tembellik.


kesel

Engel.


kesel İng. geodesic

Bir yüzey üzerindeki bir noktadan bir başka noktaya giden ve yüzey üzerinde kalan en kısa yol.


kesel için benzer kelimeler


kesel, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'e', 'l', şeklindedir.
kesel kelimesinin tersten yazılışı lesek diziliminde gösterilir.