kesenek oranları

kesenek oranları İng. rates of premium

İşçi yararına sağlanacak çeşitli güvenceler karşılığı yasasına göre işveren ve işçiden alınacak kesenekler oranı.


kesenek oranları için benzer kelimeler


kesenek oranları, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'e', 'n', 'e', 'k', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
kesenek oranları kelimesinin tersten yazılışı ıralnaro kenesek diziliminde gösterilir.