keskince

keskince Fr. Subaigu
Keskince

Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


keskince, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'k', 'i', 'n', 'c', 'e', şeklindedir.
keskince kelimesinin tersten yazılışı ecniksek diziliminde gösterilir.