kesme dağıtıcısı

kesme dağıtıcısı İng. interrupt dispatcher

kesme dağıtıcısı için benzer kelimeler


kesme dağıtıcısı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'm', 'e', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 't', 'ı', 'c', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
kesme dağıtıcısı kelimesinin tersten yazılışı ısıcıtığad emsek diziliminde gösterilir.