kesmet

kesmet

Götürü, toptan iş.


kesmet

Söz kesme


kesmet, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'm', 'e', 't', şeklindedir.
kesmet kelimesinin tersten yazılışı temsek diziliminde gösterilir.