kesre

kesre Ar. kesre

a. esk. Esre.


kesre, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'r', 'e', şeklindedir.
kesre kelimesinin tersten yazılışı ersek diziliminde gösterilir.