kılsal soluman yalımı

kılsal soluman yalımı Fr. Bronchite Capillaire

kılsal soluman yalımı için benzer kelimeler


kılsal soluman yalımı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 's', 'a', 'l', ' ', 's', 'o', 'l', 'u', 'm', 'a', 'n', ' ', 'y', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
kılsal soluman yalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılay namulos laslık diziliminde gösterilir.