kanlı soluman yalımı

kanlı soluman yalımı Fr. Spirochétose broncho-pulmonaire. syn. bronchite sanglante, broncho-spirochétose, mala die de Castellani.

kanlı soluman yalımı için benzer kelimeler


kanlı soluman yalımı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'n', 'l', 'ı', ' ', 's', 'o', 'l', 'u', 'm', 'a', 'n', ' ', 'y', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
kanlı soluman yalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılay namulos ılnak diziliminde gösterilir.