genişlek soluman uçları çürümü

genişlek soluman uçları çürümü Fr. Briquet (gangrène de), gangrène des extrémités bronchiques dilatés

genişlek soluman uçları çürümü için benzer kelimeler


genişlek soluman uçları çürümü, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'k', ' ', 's', 'o', 'l', 'u', 'm', 'a', 'n', ' ', 'u', 'ç', 'l', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'ç', 'ü', 'r', 'ü', 'm', 'ü', şeklindedir.
genişlek soluman uçları çürümü kelimesinin tersten yazılışı ümürüç ıralçu namulos kelşineg diziliminde gösterilir.