kimyasal madde

kimyasal madde İng. chemical substance

Belirli bir homojen bileşimi olan ve mekanik yollarla ayrılamayan maddelerin genel adı. Bütün element ve bileşikler kimyasal madde kabul edilir, çözelti, dispersiyon, alaşım ve kompozit malzemeler karışımdır.


kimyasal madde için benzer kelimeler


kimyasal madde, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'i', 'm', 'y', 'a', 's', 'a', 'l', ' ', 'm', 'a', 'd', 'd', 'e', şeklindedir.
kimyasal madde kelimesinin tersten yazılışı eddam lasaymik diziliminde gösterilir.