kimyasal yanık

kimyasal yanık İng. chemical burn

Tuz ruhu vb. kimyasal maddelerle oluşan yanık.


kimyasal yanık için benzer kelimeler


kimyasal yanık, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'i', 'm', 'y', 'a', 's', 'a', 'l', ' ', 'y', 'a', 'n', 'ı', 'k', şeklindedir.
kimyasal yanık kelimesinin tersten yazılışı kınay lasaymik diziliminde gösterilir.