kın

kın

a. 1. Bıçak, kılıç vb. kesici araçların kabı. 2. bit. b. Buğdaygillerde olduğu gibi yapraklarda sapın bir bölümünü uzunlamasına saran, geniş dış bölüm.


kın Fr. Étui
kın Fr. Bourse
kın Fr. Enveloppe
kın Fr. Manchon
kın Fr. Scrotum
kın

Yan, eğri, yamuk


kın Fr. gaine
kın Osm. gılâf

(botanik)


kın

İşkence, ceza, eziyet, felâket


Kın Köken: T.

Cinsiyet: Erkek Bıçak, kılıç gibi kesici araçların kabı.


Kın İng. Gaine

kın için benzer kelimeler


kın, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
kın kelimesinin tersten yazılışı nık diziliminde gösterilir.