kireçli öykece

kireçli öykece Fr. Cailloute (Caillou), Chalicose, mal de Saint-Roche, phtisie des tailleurs de pierre

kireçli öykece için benzer kelimeler


kireçli öykece, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'i', 'r', 'e', 'ç', 'l', 'i', ' ', 'ö', 'y', 'k', 'e', 'c', 'e', şeklindedir.
kireçli öykece kelimesinin tersten yazılışı ecekyö ilçerik diziliminde gösterilir.