kırfacan kesilmek

kırfacan kesilmek

Tedirgin etmek, bozup dağıtmak.


kırfacan kesilmek için benzer kelimeler


kırfacan kesilmek, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'f', 'a', 'c', 'a', 'n', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'l', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
kırfacan kesilmek kelimesinin tersten yazılışı kemlisek nacafrık diziliminde gösterilir.