kiriş tutturum

kiriş tutturum Fr. Ténopexie

kiriş tutturum için benzer kelimeler


kiriş tutturum, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'i', 'r', 'i', 'ş', ' ', 't', 'u', 't', 't', 'u', 'r', 'u', 'm', şeklindedir.
kiriş tutturum kelimesinin tersten yazılışı muruttut şirik diziliminde gösterilir.