kırkım makası

kırkım makası Osm. kırkım makası

kırkım makası için benzer kelimeler


kırkım makası, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'k', 'ı', 'm', ' ', 'm', 'a', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
kırkım makası kelimesinin tersten yazılışı ısakam mıkrık diziliminde gösterilir.