kırkım

kırkım

a. 1. Davarların kırkılması işi. 2. Davarların kırkıldıkları mevsim.


kırkım

Halı ilmekleri.


kırkım

Gelin olacak kıza kına gecesi arkadaşlarının verdiği armağan.


kırkım

Bir yaşından iki yaşma kadar olan erkek oğlak : Benim üç tane kırkım var.


kırkım Fr. tonte

(tarım)


kırkım Osm. kırkım
kırkım İng. shearing

Koyun vücudundaki yapağının makas veya makineyle kırkılması işlemi.


kırkım için benzer kelimeler


kırkım, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
kırkım kelimesinin tersten yazılışı mıkrık diziliminde gösterilir.