elle kırkım

elle kırkım İng. blades

Koyunların yapağısının bir makas vasıtasıyla elle kırkılması.


elle kırkım için benzer kelimeler


elle kırkım, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'l', 'e', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
elle kırkım kelimesinin tersten yazılışı mıkrık elle diziliminde gösterilir.