kısa hece

kısa hece İng. short syllable

İçinde uzun ünlü bulunmayan hece: Oda, gözlük, kapalı vb.


kısa hece İng. short syllable

Yalnızca ünlü veya ünsüz+ünlü kuruluşunda olan hece; ünlüsü kısa olan hece: o-lu-şum, ki-şi, bi-ze, i-yi vb. Bir de bk. açık hece.


kısa hece Osm. muallâk

bk. açık hece.


kısa hece için benzer kelimeler


kısa hece, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 'h', 'e', 'c', 'e', şeklindedir.
kısa hece kelimesinin tersten yazılışı eceh asık diziliminde gösterilir.