kısa parmaklı tarla kuşu

kısa parmaklı tarla kuşu

bk. bozkır toygarı


kısa parmaklı tarla kuşu için benzer kelimeler


kısa parmaklı tarla kuşu, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 'p', 'a', 'r', 'm', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 't', 'a', 'r', 'l', 'a', ' ', 'k', 'u', 'ş', 'u', şeklindedir.
kısa parmaklı tarla kuşu kelimesinin tersten yazılışı uşuk alrat ılkamrap asık diziliminde gösterilir.