kişi zamirleri

kişi zamirleri

bk. Ayrılı zamirler.


kişi zamirleri için benzer kelimeler


kişi zamirleri, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'i', 'ş', 'i', ' ', 'z', 'a', 'm', 'i', 'r', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
kişi zamirleri kelimesinin tersten yazılışı irelrimaz işik diziliminde gösterilir.