özne zamirleri

özne zamirleri

bk. Sığınık zamirler.


özne zamirleri için benzer kelimeler


özne zamirleri, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'n', 'e', ' ', 'z', 'a', 'm', 'i', 'r', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
özne zamirleri kelimesinin tersten yazılışı irelrimaz enzö diziliminde gösterilir.