belirsiz özne

belirsiz özne İng. impersonal

Türkçedeki bazı eylemlerin 3. kişi çekimlerinin belli olmayan öznesi: Mektup istemez, telgraf yeter; Bazen olur saatlarca acıkmam; Birden aklıma geldi; Geçmiş olsun vb.


belirsiz özne

Bazı cümlelerde öznelerin yok gibi görünmesi veya belli olmaması: Afiyet olsun. Bundan bana ne. İşte bu kadar!, işte böyle! vb.


belirsiz özne için benzer kelimeler


belirsiz özne, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'i', 'r', 's', 'i', 'z', ' ', 'ö', 'z', 'n', 'e', şeklindedir.
belirsiz özne kelimesinin tersten yazılışı enzö zisrileb diziliminde gösterilir.