dolaylı özne

dolaylı özne

a. db. Sözde özne.


dolaylı özne için benzer kelimeler


dolaylı özne, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'l', 'a', 'y', 'l', 'ı', ' ', 'ö', 'z', 'n', 'e', şeklindedir.
dolaylı özne kelimesinin tersten yazılışı enzö ılyalod diziliminde gösterilir.