gerçek özne

gerçek özne Fr. sujet réel

İğreti ve görünürde özneye karşı olarak fiilin gerçekten yapıcısı olan özne.


gerçek özne

Genellikle gerçek özneye özne denir (bk. özne) .


gerçek özne İng. logical subject

Edilgen fiillerle kurulmuş olan cümlelerde açıkça söylenmediği için örtülü kalan, ancak, mantık yoluyla bilinen ve işi yapan gerçek özne: Ağaçtaki kaysılar (yabancılar tarafından) toplanmış; Kitabın kapağı (senin tarafından) yırtılmış; Gelecek yıl (yetkililerce) başka bir yere gönderileceksin vb. Bu cümlelerdeki yabancılar, sen, yetkililer kelimeleri mantıkça bilinen görünmez öznelerdir. Karşıtı görünür özne durumundaki gramerce özne’dir.* Bunlara bk.


gerçek özne için benzer kelimeler


gerçek özne, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'ç', 'e', 'k', ' ', 'ö', 'z', 'n', 'e', şeklindedir.
gerçek özne kelimesinin tersten yazılışı enzö keçreg diziliminde gösterilir.