birinci özne

birinci özne

bk. Özne.


birinci özne için benzer kelimeler


birinci özne, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'ö', 'z', 'n', 'e', şeklindedir.
birinci özne kelimesinin tersten yazılışı enzö icnirib diziliminde gösterilir.