gerçek er, ( gerçek erenler, gerçek (II), gerçekler )

gerçek er, ( gerçek erenler, gerçek (II), gerçekler )

Veli, mürşidi kâmil, ârif, ermişler.


gerçek er, ( gerçek erenler, gerçek (II), gerçekler ) için benzer kelimeler


gerçek er, ( gerçek erenler, gerçek (II), gerçekler ), 53 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'ç', 'e', 'k', ' ', 'e', 'r', ',', ' ', '(', ' ', 'g', 'e', 'r', 'ç', 'e', 'k', ' ', 'e', 'r', 'e', 'n', 'l', 'e', 'r', ',', ' ', 'g', 'e', 'r', 'ç', 'e', 'k', ' ', '(', 'I', 'I', ')', ',', ' ', 'g', 'e', 'r', 'ç', 'e', 'k', 'l', 'e', 'r', ' ', ')', şeklindedir.
gerçek er, ( gerçek erenler, gerçek (II), gerçekler ) kelimesinin tersten yazılışı ) relkeçreg ,)II( keçreg ,relnere keçreg ( ,re keçreg diziliminde gösterilir.