filmsel gerçek

filmsel gerçek İng. filmic reality

Sinema 1. Doğadan derlenen gereçler yardımıyla, sinemanın olanaklarından yararlanarak yeniden kurulan, yaratılan gerçek. 2. Kullanılan gereç ve başvurulan yöntemler, doğadaki gerçeğe uymasa bile, sonuç yönünden izleyicide gerçek duygusu uyandıran, dolayısıyla yalnız görüntüler yardımıyla görüntülükte yaratılan gerçek.


filmsel gerçek için benzer kelimeler


filmsel gerçek, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'l', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'g', 'e', 'r', 'ç', 'e', 'k', şeklindedir.
filmsel gerçek kelimesinin tersten yazılışı keçreg lesmlif diziliminde gösterilir.