kısık çok terimli

kısık çok terimli Fr. polynôme irréductible

(matematik)


kısık çok terimli için benzer kelimeler


kısık çok terimli, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'ı', 'k', ' ', 'ç', 'o', 'k', ' ', 't', 'e', 'r', 'i', 'm', 'l', 'i', şeklindedir.
kısık çok terimli kelimesinin tersten yazılışı ilmiret koç kısık diziliminde gösterilir.