kismek

kismek

Küçük fıçı: Bir kismek çimento altı buçuk liraya satılır.


kismek

Kısmak


kismek, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'i', 's', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
kismek kelimesinin tersten yazılışı kemsik diziliminde gösterilir.