kısmi devalüasyon

kısmi devalüasyon İng. partial devaluation

Ulusal paranın resmi dış değeri sabit tutulurken, dışalıma yeni vergiler konması, dışsatıma ise prim verilmesi biçimindeki uygulamalar.


kısmi devalüasyon için benzer kelimeler


kısmi devalüasyon, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'm', 'i', ' ', 'd', 'e', 'v', 'a', 'l', 'ü', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
kısmi devalüasyon kelimesinin tersten yazılışı noysaülaved imsık diziliminde gösterilir.