karışık kısmi türev

karışık kısmi türev İng. mixed partial derivative

(...)


karışık kısmi türev için benzer kelimeler


karışık kısmi türev, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, v harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'k', 'ı', 's', 'm', 'i', ' ', 't', 'ü', 'r', 'e', 'v', şeklindedir.
karışık kısmi türev kelimesinin tersten yazılışı verüt imsık kışırak diziliminde gösterilir.