karşıdeğişkin türev

karşıdeğişkin türev İng. contravariant derivative

karşıdeğişkin türev için benzer kelimeler


karşıdeğişkin türev, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, v harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'ş', 'ı', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'i', 'n', ' ', 't', 'ü', 'r', 'e', 'v', şeklindedir.
karşıdeğişkin türev kelimesinin tersten yazılışı verüt nikşiğedışrak diziliminde gösterilir.