karşıdeğişkin izleç

karşıdeğişkin izleç İng. contravariant functor

karşıdeğişkin izleç için benzer kelimeler


karşıdeğişkin izleç, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'ş', 'ı', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'i', 'n', ' ', 'i', 'z', 'l', 'e', 'ç', şeklindedir.
karşıdeğişkin izleç kelimesinin tersten yazılışı çelzi nikşiğedışrak diziliminde gösterilir.