karşıdeğişkin yöney

karşıdeğişkin yöney İng. contravariant vector

karşıdeğişkin yöney için benzer kelimeler


karşıdeğişkin yöney, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'ş', 'ı', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'i', 'n', ' ', 'y', 'ö', 'n', 'e', 'y', şeklindedir.
karşıdeğişkin yöney kelimesinin tersten yazılışı yenöy nikşiğedışrak diziliminde gösterilir.