karşıdeğişkin gerey

karşıdeğişkin gerey İng. contravariant tensor

Yalnızca karşıdeğişkin damgaları var olan gerey.


karşıdeğişkin gerey için benzer kelimeler


karşıdeğişkin gerey, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'ş', 'ı', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'i', 'n', ' ', 'g', 'e', 'r', 'e', 'y', şeklindedir.
karşıdeğişkin gerey kelimesinin tersten yazılışı yereg nikşiğedışrak diziliminde gösterilir.