karşıdeğişkin bileşenler

karşıdeğişkin bileşenler İng. cont-ravariant components

Bir tabandan ötekine dönüşürken taban yöneyleriyle ters değişen gerey bileşenleri.


karşıdeğişkin bileşenler için benzer kelimeler


karşıdeğişkin bileşenler, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'ş', 'ı', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'i', 'n', ' ', 'b', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'e', 'n', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
karşıdeğişkin bileşenler kelimesinin tersten yazılışı relneşelib nikşiğedışrak diziliminde gösterilir.