bakışımlı gerey

bakışımlı gerey İng. symmetric tensor

Dilemsel iki eşdeğişkin damga ve dilemsel iki karşıdeğişkin damga kendi aralarında yer değiştirdiğinde ilgili bileşenlerin aldığı değerleri değişmeyen gerey.


bakışımlı gerey için benzer kelimeler


bakışımlı gerey, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', 'l', 'ı', ' ', 'g', 'e', 'r', 'e', 'y', şeklindedir.
bakışımlı gerey kelimesinin tersten yazılışı yereg ılmışıkab diziliminde gösterilir.