ikinci türev eğrisi

ikinci türev eğrisi İng. second derivative curve

Potansiyometrik bir titrasyon için Δ2E/ΔV2 eğrisi; fonksiyon, bir titrasyon eğrisinin büklüm noktasına karşı gelen noktada işaret değiştirir.


ikinci türev eğrisi için benzer kelimeler


ikinci türev eğrisi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 't', 'ü', 'r', 'e', 'v', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
ikinci türev eğrisi kelimesinin tersten yazılışı isirğe verüt icniki diziliminde gösterilir.