kısmi olabilirlik

kısmi olabilirlik İng. partial likelihood

kısmi olabilirlik için benzer kelimeler


kısmi olabilirlik, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'm', 'i', ' ', 'o', 'l', 'a', 'b', 'i', 'l', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
kısmi olabilirlik kelimesinin tersten yazılışı kilrilibalo imsık diziliminde gösterilir.