kistik adenom

kistik adenom İng. cystadenoma

Kistadenom.


kistik adenom için benzer kelimeler


kistik adenom, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'i', 's', 't', 'i', 'k', ' ', 'a', 'd', 'e', 'n', 'o', 'm', şeklindedir.
kistik adenom kelimesinin tersten yazılışı moneda kitsik diziliminde gösterilir.