kızartılı deri sıracası

kızartılı deri sıracası Fr. Lupus érythémateux. Syn. Lupus de Cazenave

kızartılı deri sıracası için benzer kelimeler


kızartılı deri sıracası, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'a', 'r', 't', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'r', 'i', ' ', 's', 'ı', 'r', 'a', 'c', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
kızartılı deri sıracası kelimesinin tersten yazılışı ısacarıs ired ılıtrazık diziliminde gösterilir.