alt deri

alt deri

a. anat. 1. Üst derinin altında bulunan ikinci tabaka, hipoderm. 2. bit. b. Bazı gövde ve yaprakların üst derilerinin altında bulunan, çoğu kez hücre zarları kalınlaşmış özel doku, hipoderm.


alt deri İng. dermis, corium, cutis, derma

Omurgalı hayvanlarda derinin epidermisinin altında bulunan, epidermisten bazal lamina ile ayrılmış bağ dokusundan yapılmış, kollagen tellerce zengin olan alt tabaka. Kutis, koryum, dermis.


alt deri İng. dermis, corium, derma

Derinin epidermisinin altındaki kan ve lenf damarları, sinir uçları, kıl folikülleri, ter ve yağ bezlerini içeren bağ dokusu, koryum, dermis.


alt deri için benzer kelimeler


alt deri, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', ' ', 'd', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
alt deri kelimesinin tersten yazılışı ired tla diziliminde gösterilir.