kızgınlık senkronizasyonu

kızgınlık senkronizasyonu İng. estrus synchronization

İki veya daha fazla dişi hayvanın kızgınlıklarını aynı zamana getirme veya belli bir zamanda kızgınlık göstermelerini sağlama, östrüs senkronizasyonu.


kızgınlık senkronizasyonu için benzer kelimeler


kızgınlık senkronizasyonu, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'g', 'ı', 'n', 'l', 'ı', 'k', ' ', 's', 'e', 'n', 'k', 'r', 'o', 'n', 'i', 'z', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
kızgınlık senkronizasyonu kelimesinin tersten yazılışı unoysazinorknes kılnıgzık diziliminde gösterilir.